Privacybeleid

Bescherming en Verwerking van Persoonsgegevens

1. Administrator

De administrator van uw persoonsgegevens is Alensa s.r.o., geregistreerd op Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Kyje, 198 00, identificatie­nummer: 27179681, geregistreerd in het Commerciële Register van de Gemeentelijke Rechtbank in Praag, sectie C, 102359 (hierna steeds benoemd als “administrator”).

2. Categorieën van Persoonlijke Data

Alensa s.r.o. verwerkt noodzakelijke persoonsgegevens onder Artikel 6, deel 1.(b) van de REGULATIE (EU) 2016/679 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD, welke vereist zijn om een overeenkomst of contract aan te gaan met Alensa, s.r.o., waaronder:

 • Naam
 • Familienaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres voor bezorging
 • Facturatieadres
 • Bankgegevens
 • Individuele optische informatie aan de hand van een voorschrift, waaronder dioptrische sterkte, basiskromming, diameter, as, cilinder, toegvoegde sterkte, type lens en merk
 • Digitale foto’s van een geldig voorschrift voor contactlenzen

We verwerken ook volgende persoonsgegevens:

 • Communicatie tussen de administrator en de klant
 • Documentatie van gebruiksgedrag op websites beheerd door Alensa, s.r.o.
 • Foto's die de klant afbeelden wanneer die de bril draagt (nodig voor een kwaliteitscontrole van multifocale brillen)

3. Verwerkingstijd

In overeenstemming met de toepasbare wet, met het doel een overeenkomst te bewerkstelligen en dit contract en enige toekomstige toepassing van de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen vast te leggen, zal de opslag en verwerking van persoonsgegevens met eerder genoemde doelstelling lopen voor een periode van 10 jaar vanaf de vastlegging van de laatste overeenkomst, tenzij anders vereist bij wet teneinde de contractuele documentatie voor een langere periode te behouden. De verwerking waar eerder naar verwezen werd, is mogelijk gemaakt onder Artikel 6, deel 1.(b) van de REGULATIE (EU) 2016/679 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD: “de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.”

Foto's worden enkel gebruikt om de kwaliteit van brillen en brillenglazen te beoordelen, en worden verwijderd als het proces is afgerond.

4. Transmissie van Persoonsgegevens naar Derden

Tenzij bij wet vereist, zal Alensa s.r.o. uw persoonsgegevens niet vrijgeven aan derde partijen. Alensa, s.r.o. verklaart hierbij dat alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk zijn en niet zullen worden vrijgegeven aan derde partijen. Uitzonderingen hierop zijn als volgt:

 • Bezorgdiensten en verdeelcentra - enkel persoonsgegevens noodzakelijk voor een correcte verzending en bezorging van goederen, voor het behandelen van klachten, en voor het behandelen van retours zullen worden doorgegeven aan partners voor levering
 • Providers voor beoordelingen - enkel persoonsgegevens nodig voor het toekennen van een beoordeling zullen worden doorgegeven.
 • Providers van betaalportalen - enkel persoonsgegevens nodig om een betaling te kunnen maken, zullen worden doorgegeven.

Ander gebruik van persoonlijke informatie is:

 • Analytics en marketing providers en software - voor personalisatie en targetting van aanbiedingen
 • E-mail en SMS communicatie software provider - voor communicatie met klanten via een opt-in systeem
 • Social media - voor communicatie, plugins en account koppeling
 • Klantenservice tools en providers - voor gestroomlijnde klantenservice en communicatie
 • Leveranciers, verkopers en cloud service providers - voor diensten nodig voor de verkoop van goederen en databeheer
 • Publieke, financiële and legale authoriteiten - met betrekking tot legale verplichtingen en rechten

De administrator heeft niet de doelstelling om uw persoonsgegevens door te geven aan de derde landen (landen buiten de EU) of enige internationale organisaties.

5. Marketingcommu­nicatie

Commerciele berichten kunnen door Alensa s.r.o. naar uw e-mailadres worden verstuurd. Deze procedure wordt toegestaan door Akte No. 480/2004 Coll. Artikel 7, deel 3 van de diensten van de informatiemaat­schappij, tenzij u beslist deze te weigeren in de toekomst.
Als u eender wanneer beslist dat u onze e-mails niet langer wil ontvangen, gelieve dan de optie om uit te schrijven te volgen, die u kan vinden onderaan elke e-mail nieuwsbrief of bij uw klantgegevens op onze website.
Alensa s.r.o. zal uw e-mailadres bewaren gedurende drie jaar na de laatste verkoopsovere­enkomst tussen beide partijen.

6. Rechten van de Eigenaar van Persoonsgegevens

U kan uw persoonlijke gegevens steeds wijzigen of aanpassen door in te loggen in uw persoonlijke klantenprofiel. Volgens de voorwaarden vastgesteld in de regulaties, heeft u volgende rechten:

 • recht om de administrator te verzoeken om u toegang tot uw gegevens te bieden
 • recht op informatie over welke gegevens precies worden verwerkt
 • recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te passen
 • recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens (tenzij dit in tegenspraak is met de vaststellingen van dit artikel en de legitieme belangen van Alensa s.r.o.)
 • recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

Als u enige vragen of bezorgdheden heeft over de behandeling van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren per e-mail op GDPR@alensa.eu, of kan u de Autoriteit Persoonsgegevens contacteren.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om onze webshop relevant, interessant en gebruiksvriendelijk te maken. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, smartphone, of enig ander toestel worden opgeslagen en vervolgens gebruikt worden door uw web browser.

We gebruiken cookies voor volgende doeleinden:

 • om uw inloggegevens te onthouden
 • om het winkelmandje te helpen functioneren
 • om u via uw browsergeschiedenis relevant aanbiedingen te kunnen maken
 • om onze webshop te verbeteren door bezoeken, activiteit en andere functies te analyseren

Sommige cookies verzamelen informatie die vervolgens door derden wordt gebruikt, en deze derde partij cookies ondersteunen rechtstreeks onze reclame activiteit. Bijvoorbeeld, informatie over producten aangekocht in onze webshop kan door een reclamebureau worden getoond als een deel van een display of in een aangepaste web banner reclame op uw geselecteerde website. Echter, in dit soort reclame kan u nooit persoonlijk worden geïdentificeerd aan de hand van de weergegeven data

De cookies gebruikt door onze website worden verdeeld in twee basistypes. Tijdelijke (session) cookies worden verwijderd van zodra u de website verlaat. Permanente cookies blijven langdurig op uw apparaat opgeslagen, of dient u manueel te verwijderen (de tijdsduur hoe lang dergelijke cookies op uw apparaat blijven, hangt af van de instellingen binnen elke cookie, alsook van de instellingen van uw browser). Cookies kunnen ook worden opgedeeld aan de hand van functionaliteit. Analyserende cookies helpen ons de gebruikservaring van onze website te verbeteren en helpen ons te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken; conversion cookies helpen ons de prestatie van verschillende verkoopkanalen te analyseren; tracking cookies analyseren gebruikersgedrag, samen met conversion cookies, meestal met reclamedoeleinden; remarketing cookies laten ons tevens ook toe aangepaste en gerichte reclame en inhoud aan te bieden; en essentiële cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website goed te laten werken.

Alle cookies gebruikt door deze server zijn in overeenstemming met de huidige EU cookie wetgeving.

U kan cookies op eender welk moment verwijderen, maar door dit te doen, kan u alle informatie verliezen die u toelaat onze website snel en efficiënt te gebruiken, inclusief gepersonaliseerde instellingen

Zorg dat u steeds de meest recente en up-to-date versie van uw internetbrowser gebruikt en raadpleeg de instructies en helpfunctie van uw browser indien u niet zeker bent over hoe u de privacy instellingen moet aanpassen.

Cookies weigeren

Het gebruik van cookies maakt steeds deel uit van de internetbrowser. De meeste browsers accepteren standaard automatisch cookies. U kan cookies weigeren door uw internetbrowser te gebruiken of door beperkingen op geselecteerde cookies in te stellen.

U kan informatie over browsers en hoe u cookie-instellingen kan wijzigen, terugvinden op volgende websites of aan de hand van andere documentatie over internetbrowsers:

8. Links

We geven inhoud weer die linkt naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derde partij sites en hun inhoud. Wanneer u verder klikt naar een derde partij, merk dan op dat u onze website zal verlaten en dat uw persoonsgegevens niet langer zullen worden beschermd door ons beleid. Gelieve grondig het beleid van de betreffende derde partij na te lezen om te weten te komen hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken.

9. Databeveiliging

Databeveiliging is uiterst belangrijk voor ons, met als gevolg dat we de nodige fysieke, elektronische en beleidsmatige maatregelen hebben getroffen om data verzameld door onze website te beschermen en beveiligen. Echter, toch maken we u graag aandachtig op het feit dat het doorgeven van informatie over het Internet steeds op eigen risico gebeurt.

10. Veranderingen aan dit Privacybeleidy

Elke verandering aan de verwerking van persoonsgegevens zal op deze pagina openbaar worden gemaakt. Wij herzien regelmatig ons beleid in overeenstemming met nieuwe wetgevingen, regulaties en richtlijnen betreffende data bescherming.

11. Contacteer Ons

In geval van vragen of verzoeken betreffende ons privacybeleid, aarzel niet ons te contacteren via de klantenservice, zoals hieronder aangegeven, of via het e-mailadres: gdpr@alensa.eu.

Klantenservice:
+ 32 380 852 65
info@alensa.be

Databeschermin­gsofficier:
Andrea Ornsteinova
dpo@alensa.eu

12. Inwerkingtreding

Dit Privacybeleid ging in voege op 20.05.2018.